Profil

Mona Torkel

Torkel Mona

Digital rådgivning & visuell kommunikasjon

Name:Torkel Mona
Address:Karenslyst Allé 44, 0279 Oslo
Phone:+47 97592046
Email:torkel.mona@gmail.com

Jeg elsker å jobbe med idé-arbeid i små tverrfaglige team. Selv om områdene jeg har jobbet innenfor har vært svært forskjellige, så har selve prosessen til idé-arbeidet vært ganske lik. Få teamet til å jobbe godt sammen, se nye muligheter og utnytte dem.

Analytical and innovative

2013 01.
Eivind Røhne, Politiets datatjeneste

Torkel Mona is analytical and innovative, and has the ability to get the necessary information to make the right decisions at all times. He is a motivating and inspirational colleague, with extremely high working capacity. A sociable person appreciated by all his colleagues.

A driving force

2014 08.
Arisa Plecan, Drammensregionen-IKT

Torkel is a driving force, creating good environment, a lot of hard work and lots of laughter around him. He comes with just the facts and teaches us something new every day. I think it’s both fun and challenging to work with Torkel, hope we continue to work together for years to come.

Stilfulle portrett- og ansattbilder

2012 01.
Ingvald Bertelsen, NOAS

Gode tips er noe vi alle trenger. For eksempel et slikt som gjorde at vi ansatte i organisasjonen NOAS fikk Torkel Mona til å komme og fotografere oss. Vi innså behovet for en oppgradering av den visuelle presentasjonen av oss selv for omverdenen, og en kikk på Torkels arbeider på nettet tydet på at dette kunne være mannen for jobben. Bildene fortalte om en fotograf med en egen tilnærming til portretter, der det stilfullle og det personlige forenes på en egenartet måte.

 

Torkel kan trygt anbefales

ORGANISASJON OG FELLESSKAP

Ønsket vårt var å få fram at vi er en organisasjon bestående av ganske så forskjellige personligheter med bakgrunn fra mange forskjellige land – men med et fellesskap i dedikasjonen til og gleden over det vi gjør sammen. Heldigvis fant vi en fotograf med evne til å fange dette med kameraet.

 

FOTOGRAFERING I MØTEROMMET

Praktisk nok kunne det rigges opp for shoten i våre egne lokaler, etter en ryddeøkt på møterommet. Torkel er nøyaktig og opptatt av detaljer, men også en som jobber effektivt, slik at fotograferingen overraskende smertefritt kunne integreres i en travel arbeidshverdag.

 

Fotografen Torkels sosiale evner og tekniske ferdigheter gjorde seansen til en forfriskende, humørfylt affære, et avbrekk som tydelig ble satt pris på av de ansatte. Vi fikk levert interessante, egenartede, originale og presentable bilder, men også en fin og morsom opplevelse som bonus.

 

GODE RESULTAT

Portrettene har primært blitt anvendt som en del av presentasjonen av organisasjonen på vår hjemmeside, men også til bruk i media. Å ha bilder av kvalitet på dette nivået er viktig for å gjøre organisasjonen presentabel, og formidle den seriøsiteten og profesjonaliteten som vi mener vi står for i arbeidet vi gjør. Det skal heller ikke undervurderes hvordan måten vi presenterer oss selv på utad gjør noe med vårt eget selvbillde, og bygger samhold innad i organisasjonen.

 

På veien mot å heve både nivået på vår profillering og interne selvtillit har Torkel vært en god medspiller å ha.

 

ANBEFALES

Torkel kan trygt anbefales for de som ønsker seg et særegent og slående uttrykk, på et teknisk og kvalitetsmessig høyt nivå, levert av en fotograf som det er lett og lystbetont å kommunisere med.

Photography and video for promoting my business

2015 05.
Ingrid Sørensen, Kunstner

Torkel has worked with me as a photographer and videographer on several projects. Before I worked with Torkel I tried to work with several other photographers, and Torkel has stood out with his exceptional technical skills. What Is great with this talented man is how he pushes both himself and me to archeive just beyond the goal of each project. Torkel`s most impressive skill is his compositions and I experienced great responses on every piece we did together. Torkel and I have collaborated on photography for promoting my business and my dance career – he also shot a promotion-video for one of my performances, and consulted me on the developingof my new homepage. Torkel is the only man I will want to work with whenever I need a photographer.

CV

Erfaring

2013 - present

Webmaster/koordinator

Drammensregionen IKT
Digital strategi

Jeg har ledet arbeidet med å lage digital strategi for web for 5 kommuner. Fokus har vært på forretningsutvikling, gevinstrealisering, tjenestedesign, brukervennlighet og effektiv oppgaveløsning:

  • Visjonene for digitalisering av tjenester ble tatt inn i Drammen kommunes digitale strategi i 2014.
  • Veikartet ble også inkludert i boken ,”Digitale strategier for alle”, 2015, av Ove Dalen fra Netlife Research
Innovasjon og digitalisering

Sammen med arkitektene i Drammensregionen IKT, kommunene og KS koordinerer og driver jeg frem innovasjon innenfor skjemaer og innbyggerdialog på nett

 

Jeg har vært sentral i utarbeidelsen av konsepter og prototyper for nye digitale innbyggertjenester i forprosjektet «Rett på nett»

 

I forbindelse med overstående arbeid har jeg fungert som et bindeledd mellom forretning og IT

  • Skape felles forståelse, innsalg med business case, og forankring i kommunene har i denne sammenheng vært svært viktig

Jeg deltar ved behov i Forum for virksomhetsarkitekter, hvor digitalisering, arkitektur og informasjonsdeling står på agendaen

Bindeledd, sourcing og kostnadskontroll
Som ansvarlig for budsjettet og bindeledd mellom eksterne leverandører, Drammensregionen IKT og 5 kommuner har det til enhver tid vært viktig å ha en god dialog og et tett samarbeid med alle parter. Høy integritet med evne til å være klar og tydelig på målsetninger og hvordan man oppnår dem har vært avgjørende for å utforme budsjetter og ha god kontroll på leveranser og kostnader.

 

Som ansvarlig for sammordningen av webarbeidet mellom Drammenseregionen IKT, webredaktørene i 5 kommuner og ekstern sammarbeidsparter på utvikling og forvaltning har jeg reorganisert arbeidsflyten mellom partene fra en sentralisert til en desentralisert modell. På den måten har vi oppnådd en mer effektiv arbeidsflyt. Tiden som er frigjort er brukt til å styrke rådgivingsfunksjonen i Drammensregionen IKT.

Kontinuerlig forbedring
Som ansvarlig for kommuneportalene og felles Intranett har kontinuerlig forbedring av eksisterende løsninger, brukertesting og feilretting av eksisterende webløsninger vært en av de sentrale oppgavene. Forslag til en bedre måte å organisere livsløpet til våre webapplikasjoner har vært en sentral del av denne oppgaven.
Opplæring
Jeg har drevet med opplæring av kommunenes webredaktører på Intranett hvor vi har brukt Episerver CMS. Jeg har også gitt opplæring i eZ Publish. I tillegg organiserer jeg workshops for webredaktørene på aktuelle temaer i forbindelse med webarbeidet
Offentlige anskaffelser
I arbeidet med offentlige anskaffelser og kontrakter i Drammensregionen IKT har jeg fått kjennskap til forskjellige måter å innhente anbud for større og mindre IT-prosjekter; leverandørdialog, beskrivelse av oppdrag, kravspesifisering og vurdering av anbud, inkludert en variant av trialsourcing.
Portefølje
• 5 Kommuneportaler (Episerver CMS)
• 3 Interkommunale nettsteder (Episerver CMS)
• 1 Interkommunal kursportal (Episerver CMS)
• 1 Felles Intranett (Episerver CMS)
• Samhandlingsrom (SharePoint)
• Mediearkiv (Fotoware)
• Kursportal (eZ Publish)
• Search (Solr og Find)
• Innsynsløsninger (Faktura, Eiendom, Vann, Politiske saker mm)
• Skjemaløsninger
• Min side

2003 - 2013

Kommunikasjonsrådgiver

ekstern konsulent hos Exello Norge AS
Webpublisering og markedsføring
Jeg har vært ansvarlig for publisering og vedlikehold av innholdet på firmaets websider. Jeg har også laget markedsføringsmateriell for web og print.
2003 - 2013

Manuskonsulent

ekstern konsulent hos AKFF & Zoidi Flim
Historieutvikling
AKFF og Zoidi Flim er nå part av film- og reklameselskapet Motionblur. Kjernevirksomheten til selskapene er historiefortelling innen film, TV og reklame. Jeg har gjort oppdrag som produksjons- og manuskonsulent. Min bakgrunn fra film- og fjernsynsstudier og som kommunikasjonsrådgiver har gitt meg et godt overblikk over og et trenet øye for spirende ideer og historier. Tilbakemeldingene jeg har gitt har hjulpet produksjonsteamet med å virkeliggjøre potensialet i ideene. Den siste musikkvideoen jeg veiledet, Prungen, ble nominert til Spellemannprisen i kategorien Årets musikkvideo 2016.
2001 - 2003

Konsulent

Politiets datatjeneste
Web- og IT-utvikling/Innovasjon
I Politiets datatjeneste fikk jeg erfaring med prosjektarbeid fra flere typer store og små IT-prosjekter. Jeg har blant annet:

  • ledet utviklingen av pilot-webløsning
  • ledet arbeid med forenkling av fremstillingen av viktig beslutningsinformasjon i form av bedre brukergrensesnitt kombinert med informasjonsgrafikk
  • vært med på å lede utviklingen av Proof of concept og pilotløsning for mobile dataløsninger
  • gitt råd og fremmet politiets brukerbehov i Nødnettsprosjektet
  • deltatt i endringsledelse, digitalisering av forvaltingen, og optimalisering av saksgang og arbeidsrutiner i forbindelse med innføring av saksbehandlingssystem fra Software Innovation
1999 - 1999

Vikar

NORAD
Saksbehandling
Som konsulent i NORAD har jeg jobbet med saksbehandling i forhold til internasjonalt bistandsarbeid fra oppfølging av NORADs arbeid med Penal Reform International (PRI), Global Change System for Analysis, Research and Training (START), og Africa Educational Trust (AET). Bakgrunnen min fra ungdomspolitikk og organisasjonsarbeid har gitt meg en god samfunnsforståelse, noe som har vært av stor betydning for min vurderingsevne og integritet som saksbehandler.
1996 - present

Medieprodusent

Boiled Frogs (bierverv)
Webutvikling og digital markedsføring
Oppdragene jeg har utført i Boiled Frogs har vært knyttet til leveranser av komplette webløsninger for markedsføring på nett. Jeg har utført alt fra utvikling av websider, brukervennlighet, søkemotoroptimalisering (SEO), webanalyse, til brukertesting, e-postmarkedsføring og bruk av sosiale medier. Jeg har også gitt opplæring til de ansatte i webløsningene og sosiale medier. Dette er noen av de bedriftene jeg har levert foto- og videotjenester til:
• NIVA
• EIDE
• Exello
• Echesan
• Dolaretxe
• Dentista Bilbao
Foto & video
Jeg holder et høyt profesjonelt nivå på portrett- og reklamefotografering. Jeg har også jobbet med produksjon av dokumentarfilm og reklamevideo. Dette er noen av de bedriftene jeg har levert foto- og videotjenester til:
• Telenor
• Biip
• NOAS
• Diakonhjemmet
• BackeGruppen
• Merkur Film
Kunstprosjekter
Jeg har beholdt firmaet Boiled Frogs for mine kunstprosjekter. Kunstvirksomheten hjelper meg med å være oppdatert på det siste innen web, medieproduksjon og digital markedsføring. Noen av mine arbeider er publisert i min portefølje her på dette nettstedet www.torkelmona.no
1991 - 1992

Troppssjef

Sanitetsregimentet
Ledelse og undervisning
Jeg har ekspertise som leder og instruktør fra mitt arbeid i militæret hvor jeg underviste soldater og spesialtropper  (FN-soldater, fallskjermjegere  og marinedykkere) i førstehjelp, strategi og konfliktløsning.

Utdannelse

2003 - 2003

Principles of Marketing

University Studies Abroad Consortium (USAC), Reno, USA, Campus Bilbao, Spain (ett semester)
International Marketing, International Business Management, Organizational Behavior and Negotiations
Tilpasse kommunikasjons- og markedsføringsstrategier til forskjellige markeder.
1997 - 1998

Master of Arts (MA), Film and Television Studies

University of Amsterdam, Nederland
Historiefortelling
Fokus på historiefortelling, historieanalyse, historieforståelse og historiebruk.
1993 - 1996

B.A.(Hons), Contemporary Media Practice

University of Westminster, Harrow, London
Web, film, foto og journalistikk
Teori og praksis innen:
• Foto
• Video
• TV- og filmproduksjon
• Lydproduksjon
• Historiefortelling
• Journalistikk
• Hypermedia (webdesign)
• Interaksjonsdesign
1990 - 1992

2-Årig Etatsutdannelse i Hæren, Befalsskole...

Sanitetsregimentet
Ledelse og pedagogikk
Fag av spesiell sivil verdi: Ledelse og pedagogikk, førstehjelp, sykepleie, treningsleder-A etter Norges Idrettsforbunds regler. Sanitetsfagene gir, etter avtale med Norges Røde Kors Hjelpekorps, instruktørkompetanse og diplom/kursgodkjenning innen en rekke av hjelpekorpsenes arbeidsområder.

Kurs

2017 - 2017

Kundereiser

Helhetlige tjenester & gode opplevelser (1/2 dag)
Tjenestedesign & Customer journey mapping
Customer journey mapping – få oversikt over tjenesteprosessen og forstå kundens opplevelse
2014 - 2014

Gevinstrealisering for IKT-prosjekter

KommITs kompetansehevingsprogram, KS, Oslo (1 dag)
Endringsledelse og gevinstrealisering
I forbindelse med den pågående digitaliseringen av offentlig sektor har KS utviklet et kurs i gevinstrealisering. Kurset gav en innføring i og verktøy for en systematisk tilnærming til forankring og endringsledelse i forbindelse med innføring av nye IKT-systemer. Fokus var på organisatoriske tilpasninger som må gjøres for å få på plass nye arbeidsprosesser, slik at man får tatt ut gevinstene av IKT investeringene.
2013 - 2013

Episerver CMS

Episerver Norge, Oslo (5 dager)
Bruk av Episerver som webredaktør, digital markedsfører og utvikler
Kurset hadde fokus på å utnytte Episervers verktøy for webredaktører og digitale markedsførere på en effektiv måte. Hvordan promotere, personalisere og måle innhold på tvers av alle kanaler, slik at man raskt kan tilpasse seg endringer, kjøre hyppigere iterasjoner, og ligge ett steg foran.
2013 - 2013

Universell utforming

MediaLT (1 dag)
Brukeropplevelser, ekspertvurderinger og brukertesting
Universell utforming, brukeropplevelser, ekspertvurderinger og brukertesting. Gjennomgang av gjeldene retningslinjer/anbefalinger for nettpublisering, inklusive W3C / WCAG.

Let's keep in touch